Wielki Test o Gminie Suchy Las

Wielki Test o Gminie Suchy Las odbędzie się w sobotę 19 maja 2018 r. o godz. 12.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las przy ul. Szkolnej 16. Udział w Teście może wziąć każdy, pod warunkiem ukończonego 12 roku życia. Tak jak pisaliśmy w poprzednim wydaniu Gazety Sucholeskiej – do udziału w Teście zgłaszamy się parami – po dwie osoby.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 maja br., ale zachęcamy już teraz do wypełnienia Karty uczestnictwa w Teście i przekazania jej do Referatu Promocji Gminy. Formularz Karty uczestnictwa oraz Regulamin Wielkiego Testu znajdują się na stronie suchylas.pl (http://www.suchylas.pl/pl/kultura/item/4797-wielki-test-o-gminie-suchy-las ).

Jeśli interesujesz się dziejami swojej Małej Ojczyzny, jeśli nie są Ci obojętne jej obecne losy – zgłoś się już dziś do udziału w Teście. Będziesz miał jeszcze dużo czasu na zapoznanie się z zalecaną literaturą oraz uporządkowanie już posiadanej wiedzy.

KARTĘ UCZESTNICTWA należy wydrukować, wypełnić długopisem, a następnie (do wyboru):

– złożyć w Urzędzie Gminy Suchy Las, w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13 w Biurze Obsługi Interesantów na parterze, albo

– przesłać pocztą na adres: Referat Promocji Gminy, Urząd Gminy Suchy Las, 62-002 Suchy Las ul. Szkolna 13, albo

– zeskanować i wysłać mailem na adres: promocja@suchylas.pl.