Formularz zapisów na WIELKI TEST O GMINIE SUCHY LAS

Zgłaszam udział 2-osobowej drużyny w WIELKIM TEŚCIE O GMINIE SUCHY LAS, który zostanie zorganizowany w Suchym Lesie w dniu 26 października 2019 r. Zapoznaliśmy się z Regulaminem TESTU,  przyjmujemy do wiadomości zasady jego przeprowadzenia i nie wnosimy w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

Przyjmujemy do wiadomości, że WIELKI TEST O GMINIE SUCHY LAS jest formą zabawy, a decyzje JURY powołanego przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają niczyjej weryfikacji.

*Informacje oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Dane pierwszego członka drużyny – LIDERA DRUŻYNY

Dane drugiego członka drużyny

*Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), oraz z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Wielkiego Testu o Gminie Suchy Las przez Urząd Gminy z siedzibą w Suchym Lesie przy ulicy Szkolnej 13, jako administratora danych. Rozumiem, iż moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

*Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania przez Urząd Gminy w Suchym Lesie w mediach przy prezentowaniu materiałów prasowych oraz audiowizualnych dokumentujących Wielki Test o Gminie Suchy Las.